Utbildning

WP_Byrån erbjuder olika nivåer på klassrumsbaserade WordPress-utbildningar. Alla utbildningar utgår givetvis utifrån just era specifika behov, så att ni får ut det mesta av er WordPress-installation. 

Följande utbildningsnivåer kan WP_Byrån erbjuda:

  • Administratörsutbildning
  • Redaktörsutbildning
  • Onlineguide

Administratörsutbildning

En utbildning för dig som kommer att äga och ansvara för er WordPressinstallation. Administratör är en användare som har full tillgång till WordPress men som inte är utvecklare. En administratör kan även installera, aktivera, avaktivera och radera teman och tillägg (oftast). I vissa installationer där det finns serviceavtal så kan en del av administratörsfunktionerna vara avstängda av säkerhetsskäl.

Redaktörsutbildning

En utbildning för dig som kommer att äga och ansvara för innehåll på er WordPressinstallation. Redaktör är en användare som kan skapa, redigera och ta bort innehåll. Både eget och andras. Innehåll är i första hand text och media.

Onlineguide

Förutom klassrumsutbildningar så erbjuder WP_Byrån även anpassade onlineguider. Dessa guider är oftast screencast-filmer som visar specifika handlingar/funktioner i kunds WordPressinstallation. I vissa fall kan dessa kompletteras med text och/eller annat kompletterande material. Online-guider produceras och distribueras vid behov.

Vill du veta mer om våra utbildningar?