Anna Johansson

Backend/Frontend

Har utvecklat och förvaltat webbplatser sedan början på 2000-talet och fokuserat på WordPress-baserade lösningar sedan 10 år tillbaka.
En examen i informatik och många års erfarenhet av projektbaserat arbete har givit mig en god förståelse för alla de delar ett webbprojekt består av; från idé till genomförande.

Urval av kunder jag har arbetat med är bland annat:
IKEA, OP5, Scouterna, Fairtrade, Equmeniakyrkan

Olaf Lindström
Backend/Frontend
Anna Johansson
Backend/Frontend
Thomas Mårtensson
Backend/Frontend
Leif Kajrup
Strategi, UI/UX